Zakres działania


Nauki obliczeniowe można traktować jako dział informatyki, zajmującym się konstruowaniem modeli matematycznych i technikami analizy ilościowej, które przy zastosowaniu komputerów służą do rozwiązywania problemów naukowych z zakresu różnych dyscyplin, głównie poprzez symulację komputerową oraz inne formy obliczeń. Do tego zakresu należą, m.in. fizyka obliczeniowa, chemia obliczeniowa, mechanika obliczeniowa, obliczeniowa inżynieria materiałowa, biologia obliczeniowa, astronomia obliczeniowa, ekonomia obliczeniowa, matematyka obliczeniowa, lingwistyka obliczeniowa, kognitywistyka i inne.

Wyodrębnienie bioinformatyki i umieszczenie jej w nazwie Sekcji ma na celu zwrócenie uwagi na jej szczególny charakter, który mimo dużych podobieństw różni ten obszar informatyki od nauk obliczeniowych, a zwłaszcza od biologii obliczeniowej.

Bioinformatyka zajmuje się z jednej strony metodami obliczeniowymi służącymi do badania struktury, funkcji i ewolucji genów, białek i całych genomów, ale z drugiej strony ma na celu rozwój metod i technik wykorzystywanych do zarządzania i analizy informacji biologicznej gromadzonej w toku badań genomicznych oraz badań prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych.


Drugim ważnym obszarem badawczym, mającym charakter interdyscyplinarny, jest neuroinformatyka zajmująca się przepływem informacji w systemie nerwowym, tworzeniem komputerowych modeli procesów mózgu, zaburzeń neurologicznych i neuropsychiatrycznych, budową narzędzi do analizy, modelowania i zarządzania danymi oraz dostarczająca inspiracji dla nowych algorytmów sztucznej inteligencji.


Z punktu widzenia informatyki nauki obliczeniowe zwracają szczególną uwagę na modelowanie komputerowe, bioinformatyka i neuroinformatyka na zarządzanie i analizę informacji.


Umieszczenie bioinformatyki w nazwie Sekcji podkreśla szczególną rolę bioinformatyki, jako ważnego działu informatyki, mającego swoje podstawy w nauce o obliczeniach i biologii.Seminarium Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki


odbywa się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa.


Prof. Tadeusz Burczyński
Przewodniczący Sekcji NOB KI PAN

Privacy policy


Template by: CssTemplateHeaven