Zakres działania


Nauki obliczeniowe można traktować jako dział informatyki, zajmującym się konstruowaniem modeli matematycznych i technikami analizy ilościowej, które przy zastosowaniu komputerów służą do rozwiązywania problemów naukowych z zakresu różnych dyscyplin, głównie poprzez symulację komputerową oraz inne formy obliczeń. Do tego zakresu należą, m.in. fizyka obliczeniowa, chemia obliczeniowa, mechanika obliczeniowa, obliczeniowa inżynieria materiałowa, biologia obliczeniowa, astronomia obliczeniowa, ekonomia obliczeniowa, matematyka obliczeniowa, lingwistyka obliczeniowa, kognitywistyka i inne.


Wyodrębnienie bioinformatyki i umieszczenie jej w nazwie Sekcji ma na celu zwrócenie uwagi na jej szczególny charakter, który mimo dużych podobieństw różni ten obszar informatyki od nauk obliczeniowych, a zwłaszcza od biologii obliczeniowej.


Bioinformatyka zajmuje się z jednej strony metodami obliczeniowymi służącymi do badania struktury, funkcji i ewolucji genów, białek i całych genomów, ale z drugiej strony ma na celu rozwój metod i technik wykorzystywanych do zarządzania i analizy informacji biologicznej gromadzonej w toku badań genomicznych oraz badań prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych.


Z punktu widzenia informatyki nauki obliczeniowe zwracają szczególną uwagę na modelowanie komputerowe, bioinformatyka na zarządzanie i analizę informacji.


Umieszczenie bioinformatyki w nazwie Sekcji podkreśla szczególną rolę bioinformatyki, jako ważnego działu informatyki, mającego swoje podstawy w nauce o obliczeniach i biologii.Seminarium Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki


odbywa się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa.


Pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki KI PAN odbywają się także:

  1. Seminaria Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, prowadzone przez prof. Jacka Błażewicza, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2,
  2. Krakowskie Seminarium z Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11. prowadzone przez prof. Ewę Grabską,
  3. Seminarium Katedry Informatyki AGH na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Kraków, ul. Kawiory 21, Budynek D17.

Prof. Tadeusz Burczyński
Przewodniczący Sekcji NOB KI PAN

Template by: CssTemplateHeaven