Strona główna


Celem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki KI PAN jest koordynowanie i promowanie badań naukowych, w których dominującym i zasadniczym elementem metodycznym uzyskiwania nowych rezultatów poznawczych lub aplikacyjnych jest użycie technik i metod komputerowych, przy czym techniki i metody komputerowe powinny nie tylko wspomagać rozwiązywanie postawionych problemów, ale także tworzyć bazę umożliwiającą stawianie zupełnie nowych problemów badawczych z zakresu informatyki.

Privacy policy


Template by: CssTemplateHeaven