Skład


Prof. Jacek Błażewicz
Prof. Tadeusz Burczyński - przewodnicz±cy Sekcji
Prof. Aleksander Byrski
Prof. Włodzisław Duch
prof. Krzysztof Adam Giaro
Prof. Marek Kisiel-Drohinicki
Prof. Józef Korbicz
Prof. Maciej Ogorzałek
Prof. Roman Wyrzykowski

Eksperci Sekcji (członkowie stowarzyszeni)


Prof. Maciej Drozdowski
Prof. Stanisław Drożdż
Prof. Piotr Kowalczyk
Prof. Witold Pedrycz
Prof. Małgorzata Sterna
Prof. Marta Szachniuk
Prof. Janusz SzczepańskiSekretarz Sekcji


Dr Piotr Tauzowski

Privacy policy


Template by: CssTemplateHeaven