Posiedzenia

Sekcja prowadzi seminaria, które odbywają się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B w Warszawie.


Celem seminariów jest prezentacja aktualnych zagadnień z zakresu nauk obliczeniowych i bioinformatyki.


Dotychczasowe seminaria były poświęcone lingwistyce obliczeniowej, obliczeniom granuralnym oraz technologiom neurokognitywnym.Seminarium w dn. 19 kwietnia 2016


"I słowo stało się fraktalem: wieloskalowe charakterystyki złożoności narracyjnej"


Wykład wygłosił prof. dr hab. Stanisław Drożdż, Instytut Informatyki Politechniki Krakowskiej / Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie


Streszczenie wykładu:

Język naturalny jest wielkim ewolucyjnym osiągnięciem świata przyrody, który ujawnia wiele charakterystyk ilościowych, wskazujących na jego organizację hierarchiczną - a więc fraktalną - i na korelacje długo zasięgowe. Można więc oczekiwać, że w języku naturalnym takie sygnatury - podobnie jak w muzyce - też występują. Okazuje się, że na tej podstawie antycypowane korelacje uniwersalnie występują w dynamice zmienności długości zdań, co pokazano na przykładzie zbioru ponad 100 słynnych dzieł literatury światowej. Stopień złożoności takich korelacji w sensie ilościowym jest jednak w ogólności różny dla różnych gatunków literackich. Szczególnie wyrafinowaną złożoność - multifraktalność - okazują się wykazywać dzieła zaliczane do gatunku literackiego zwanego strumieniem świadomości.


W seminarium uczestniczyło wielu ekspertów z zakresu literatury i sztuki. Był także
prof. Aleksander Bobko, wiceminister Nauki Szkolnictwa Wyższego.


Seminarium w dn. 23 czerwca 2016


Seminarium było połączone z uroczystością promocji doktorskich i habilitacyjnych w IPPT PAN


"Technologie neurokognitywne"

Wykład wygłosi prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Oprócz Seminariów w IPPT PAN pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki KI PAN odbywają się Seminaria Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, prowadzone przez prof. Jacka Błażewicza, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.


Odbyły się następujące seminaria:


Seminarium w dn. 1 marca 2016

Agnieszka Żmieńko (IChB PAN, ECBiG PP), Małgorzata Marszałek, Małgorzata Łyczywek,
Marek Figlerowicz

"Physically Clustered Genes and their Analysis"


Seminarium w dn. 15 marca 2016

Indrajit Deb (IChB PAN)

"Molecular Dynamimcs Simulations of Modified RNA"


Seminarium w dn. 12 kwietnia 2016

Adam Kozak, Tomasz Głowacki, Piotr Formanowicz

"Generalized Labeled Graphs and de Bruijn Sequences"


Seminarium w dn. 26 kwietnia 2016

Marcin Jaroszewski

"The Problem of Biological Data Integration - Ideas for a Solution"


Seminarium w dn. 10 maja 2016

Joanna Kowalska, Katarzyna Rybicka, Joanna Sarzynska, Agnieszka Mickiewicz, Marta Szachniuk

"Bioinformatic Analysis of Motifs in MicroRNA Neighborhood in Plants"


Seminarium w dn. 24 maja 2016

Zofia Sabatowska, Łukasz Janyga, Krzysztof Kapitan, Krystian Paszek

"Simple Surgical Instruction Computer Simulation Tool Using Haptic Technology in Virtual Reality"


Seminarium w dn. 7 czerwca 2016

Jakub Wiedemann, Maciej Milostan

"Parallel Approach to Multiple Sequence/Structure Comparative Analysis"


Template by: CssTemplateHeaven